HIPNOSI I DOLOR


 • Quan els tractaments mèdics no poden controlar eficaçment el dolor, cal l’ús de tècniques psicològiques.
 • Fins a un 75% de les persones que pateixen dolor poden beneficiar-se de la hipnosi.
 • Més de 30 anys tractant pacients amb diferents tipus de dolor.
 • Útil per a tota classe de dolor.
 • Trobaràs les 5 característiques que ha de tenir una teràpia psicològica d’èxit:
 • Professionalitat
 • Rigor
 • Experiència
 • Calidesa
 • Eficàcia

L'ús de la hipnosi en la pràctica clínica ha anat guanyant acceptació com a tractament tant per al dolor crònic com per al dolor agut / associat a procediments mèdics invasius. Aquesta major acceptació la podríem atribuir a tres factors. D'una banda, a causa dels creixents costos dels sistemes de salut i els efectes adversos de molts tractaments farmacològics per al dolor, alguns professionals estan buscant tractaments alternatius que siguin relativament fàcils d'administrar, que tinguin una bona relació cost-eficàcia i que presentin menys efectes secundaris. La hipnosi seria un d'aquests tractaments la demanda per part de l'usuari, a més, s'ha incrementat en els últims anys.

Un altre factor que estaria contribuint al creixement de l'interès per la hipnosi per al tractament del dolor són els diferents estudis d'imatge cerebral que demostren els canvis neurofisiològics que es produeixen com a resultat del tractament amb analgèsia hipnòtica. Estudis amb tècniques de Ressonància Magnètica Funcional (fMRI) i PET scan han revelat que determinades estructures cerebrals implicades en la percepció del dolor (com per exemple, el còrtex somatosensorial, el còrtex cingulat anterior, o l'ínsula) es veuen afectades per la suggestió hipnòtica .

Finalment, un considerable nombre assaigs clínics controlats i aleatoritzats sobre analgèsia hipnòtica recolzen la seva eficàcia, proporcionant evidència empírica per considerar la hipnosi com un tractament eficaç per al dolor.

En resum, els estudis publicats amb diferents tipus de pacients amb dolor agut (procediments ginecològics, procediments renals o vasculars invasius, cures de cremats o de ferides) i dolor crònic (cefalees, artritis, fibromiàlgia, dolor abdominal i còlon irritable, dolor toràcic no cardíac, esclerosi múltiple, dolor oncològic, neuropàtic, etc.) mostren que en línies generals fins a un 75% dels pacients es poden beneficiar d'aquest tipus de tractament. La millora no es limita només a una reducció dels paràmetres directament relacionats amb el dolor (la seva intensitat, freqüència o durada, o el consum de medicació analgèsica) sinó que també influeix en d'altres aspectes associats com ara una reducció en el nivell ansietat o depressió, o un augment de l'activitat general i de la sensació d'energia.


Bibliografia orientativa:
– Derbyshire SW, Whalley MG, Stenger VA, Oakley DA (2004). Cerebral activation during hypnotically induced and imagined pain. NeuroImage 23: 392–401.
– Jensen, MP (2009). Hypnosis for chronic pain management: A new hope. Pain (146): 235-237.
– Stoelb BL, Molton IR, Jensen MP & Patterson DR (2009). The efficacy of hypnotic analgesia in adults: a review of the literature. Contemporary Hypnosis 26: 24-39.

ENVIAR UN MISSATGE

  Centro Médico Teknon
  Consultorios Vilana

  C/ Vilana, 12
  Consultorio 154 08022 Barcelona

  Telèfon

  +34 933 933 154

  Isep Cínic

  C/ Berlín 9
  08014 Barcelona

  Teléfon

  +34 934 308 899