PROBLEMES DE PARELLA


 • Començareu a millorar la relació des de les primeres sessions
 • 30 anys ajudant moltes parelles a resoldre els seus conflictes i millorar la seva relació.
 • Aprendreu vàries tècniques per a resoldre els vostres problemes: comunicació, afecte, sexe, companyonia, compromís, resolució de conflictes.
 • Trobaràs les 5 característiques que ha de tenir una teràpia psicològica d’èxit:
 • Professionalitat
 • Rigor
 • Experiència
 • Calidesa
 • Eficàcia

La relació amb una parella és una important font de satisfacció i de suport a la vida d’una persona, però també pot ser una font de conflictes. En molts casos, aquests són resolts eficaçment en el si de la parella amb una adecuada comunicació i bones habilitats en la negociació i resolució de conflictes. Però de vegades apareixen problemes a la relació que no arriben a tobar una bona solució i poden acabar generant conflictes, greus en alguns casos, que poden dur a la ruptura o a mantenir una relació insana.

La teràpia de parella és una modalitat terapèutica que consisteix en, un cop realitzada l’anàlisi inicial del problema existent i establertes quines en són les causes, oferir als membres de la parella una sèrie d’eines, de tècniques psicològiques què els permiti afrontar i resoldre els seus problemes de relació de la manera més satisfactòria per a tots dos. Aqueste eines inclouen tècniques com ara: habilitats de comunicació, resolució de problemes, presa de decisions, expressió d’afecte, empatia, generar activitats plaents, o analitzar i modificar creences errònies o expectatives poc realistes al voltant de la parella i la relació.

La teràpia de parella és útil per abordar problemes com ara: avorriment en la relació, desmotivació, discusions freqüents, gelosia, infidelitats, insatisfació sexual, o separació-divorci. En aquest darrer cas, el que es pretén és que el trencament de la relació sigui el menys traumàtic possible per als dos membres de la parella i per als fills quan n’hi ha.

ENVIAR UN MISSATGE

  Centro Médico Teknon
  Consultorios Vilana

  C/ Vilana, 12
  Consultorio 154 08022 Barcelona

  Telèfon

  +34 933 933 154

  Isep Cínic

  C/ Berlín 9
  08014 Barcelona

  Telèfon

  +34 934 308 899