TABAQUISME I HIPNOSI


 • Més de 20 anys ajudant a centenars de persones a deixar de fumar amb hipnosi.
 • El 70% dels pacients deixen de fumar i continuen abstinents mesos després.
 • La majoria a penes tenen síndrome d’abstinència (ànsia per al tabac, malhumor, etc.) o manifesten que és molt lleu, tolerable i de curta durada.
 • Abandonaràs el tabac a la tercera sessió.
 • Trobaràs les 5 característiques que ha de tenir una teràpia psicològica d’èxit:
 • Professionalitat
 • Rigor
 • Experiència
 • Calidesa
 • Eficàcia

El tabaquisme és una drogoaddicció. Els elements més importants de la síndrome de dependència de la nicotina són la tolerància, l'abstinència, la pèrdua de control i la persistència en el consum malgrat el mal físic que aquest comportament produeix. El 70% dels fumadors desitjaria deixar de fumar, però només un 8% són capaços de fer-ho sense ajuda. Segons l'OMS el tabac mata fins a la meitat dels fumadors. La majoria dels perills del tabac no s'evidencien en la salut del fumador fins que hagin transcorregut uns anys o fins i tot dècades després d'iniciar el consum. El consum de tabac és un dels principals factors de risc de diverses malalties cròniques com el càncer i les malalties pulmonars i cardiovasculars. Segons dades de l'OMS, en total l'epidèmia de tabaquisme mata cada any gairebé sis milions de persones al món. A més, es produeixen més de 600.000 morts anuals al món entre persones no fumadores exposades al fum del tabac.

10 MOTIUS PER DEIXAR DE FUMAR:


1. Evitarà el risc de malalties cardíaques produïdes pel tabac.
2. Reduirà les probabilitats de patir càncer de pulmó, boca, laringe, bufeta, ronyó.
3. Baixarà la seva tensió arterial i colesterol.
4. Millorarà el seu sentit del gust i el seu olfacte. Els aliments tindran millor sabor i aroma.
5. Acabarà amb la bronquitis crònica, la tos i el refredat crònic.

6. Es cansarà menys en fer exercici.
7. Millorarà la seva fertilitat.
8. Millorarà l'aspecte de les seves dents i genives.
9. Tindrà una despesa menys i estalviarà molts diners.
10. Millorarà la seva autoestima i, en conseqüència, el seu estat d'ànim.

En definitiva, i com a corol·lari d'aquest decàleg, deixant de fumar vostè viurà més i millor.

HIPNOSI PER DEIXAR DE FUMAR


Hi ha diversos mètodes per deixar de fumar no oferint cap d'ells un èxit del 100%. La hipnosi ocupa un lloc destacat entre les tècniques eficaces per a la deshabituació del tabac, havent-se començat a publicar els primers estudis sobre la seva eficàcia en els anys seixanta del segle passat. El tractament amb hipnosi permet reduir notablement els símptomes d'abstinència com són l'ansietat, la irritabilitat i el desig de fumar. El nostre programa de tractament es basa principalment en l'ús de la hipnosi encara que incorporant també -segons les característiques particulars de cada cas- tècniques de teràpia cognitiu-conductual. El protocol que seguim consisteix en la realització d'una primera visita de recollida d'informació (història clínica completa, etc.) i avaluació del patró de tabaquisme, del tipus de fumador-a i del grau d'addicció. A la segona sessió es completa la recollida d'informació i es procedeix a avaluar la susceptibilitat hipnòtica del pacient per tal de perfilar el tipus de tractament hipnòtic que s'emprarà i perquè el pacient comenci a familiaritzar-se amb la hipnosi.

Aquesta forma de procedir permet dissenyar una estratègia de tractament molt personalitzada, augmentant així les probabilitats d'èxit del tractament. En la sessió número tres és quan el pacient deixa de fumar. Posteriorment es duen a terme sessions de reforç (d'una a tres, segons el cas) amb una periodicitat setmanal, quinzenal o mensual segons les característiques i evolució del pacient. En total, el protocol de tractament emprat oscil·la entre un mínim de tres sessions i un màxim de sis. L'eficàcia d'aquest tractament és d'aproximadament el 70% al cap de 6 mesos. És a dir, de cada 10 pacients, 7 deixen de fumar i continuen abstinents al cap de 6 mesos.

ENVIAR UN MISSATGE

  Centro Médico Teknon
  Consultorios Vilana

  C/ Vilana, 12
  Consultorio 154 08022 Barcelona

  Telèfon

  +34 933 933 154

  Isep Cínic

  C/ Berlín 9
  08014 Barcelona

  Telèfon

  +34 934 308 899