DOLOR


 • Quan els tractaments mèdics no són suficients per a controlar eficaçment el dolor, cal utilitzar tècniques psicològiques.
 • Fins a un 75% de les persones que pateixen dolor poden beneficiar-se de la hipnosi tot millorant la seva qualitat de vida.
 • Combinada amb teràpia cognitiu-conductual tindràs més possibilitats de controlar dolor.
 • Trobaràs les 5 característiques que ha de tenir una teràpia psicològica d’èxit:
 • Professionalitat
 • Rigor
 • Experiència
 • Calidesa
 • Eficàcia

El dolor crònic (dolor amb una durada superior als 6 mesos) als països industrialitzats és un greu problema de salut que provoca, a més d’una pèrdua notable de la qualitat de vida, un gran nombre d’hores de feina perdudes, absentisme laboral, pensions d’invalidesa i, de vegades, un consum excessiu de medicació analgèsica. Es calcula que a Espanya hi ha uns 6 milions de persones afectades (17% de la població). Una tercera part d’aquestes persones pateix el dolor durant les 24 hores del dia i en el 44% dels casos es tracta d’un dolor sever.

Quan una persona pateix de dolor crònic la seva forma de comportar-se el pot fer caure en diferents cercles viciosos que el duran a una exacerbació del dolor i/o a un empitjorament del seu estat d’ànim. Un exemple de cercle viciós seria quan la persona deixa de fer activitats plaents per temor al dolor. Això el durà a un empitjorament del seu estat d’ànim i, en conseqüència, a un increment del dolor (perquè quant pitjor és l’estat d’ànim, la percepció del dolor augmenta) per a, finalment, seguir evitant les activitats plaents.

Existeixen factors psicològics que influeixen en com la persona percep i es comporta davant del dolor i, en conseqüència, afectaran l’evolució del dolor. Empitjoraran el dolor factors com ara tenir una alta ansietat, estar deprimit, tenir pensaments catastrofistes sobre el dolor (rumiar tota l’estona sobre el dolor, o magnificar els riscos del dolor), o focalitzar l’atenció en el dolor.

La teràpia psicològica se centra primer a avaluar els factors psicològics i socials que contribueixen a mantenir o empitjorar el dolor deteriorant la qualitat de vida del pacient, i tenint en consideració també els factors bio-mèdics. A partir d’aquest punt s’inicia la teràpia plantejant amb el pacient una sèrie d’objectius realistes que tenen per finalitat millorar la seva qualitat de vida. A les sessions de tractament que es duen a terme, es donaran pautes i s’ensenyaran distintes tècniques psicològiques al pacient per a modificar pas a pas aquells patrons de comportament i de pensament inadequats què contribueixen a empitjorar el seu estat. A més, s’utilitzaran diverses tècniques (entrenament en relaxació i respiració, hipnosi clínica, reestructuració cognitiva, etc.) amb l’objectiu de reduir el dolor i les emocions negatives associades (frustració, irritabilitat, ansietat, tristesa).

En definitiva, es tracta de què mentre la ciència no trobi la solució per curar aquest dolor crònic, s’utilitzin tots els mitjans mèdics, psicològics i socials que estan al nostre abast per a pal·liar el màxim possible aquest dolor i millorar la qualitat de vida de la persona afectada.

ENVIAR UN MISSATGE

  Centro Médico Teknon
  Consultorios Vilana

  C/ Vilana, 12
  Consultorio 154 08022 Barcelona

  Teléfono

  +34 933 933 154

  Isep Cínic

  C/ Berlín 9
  08014 Barcelona

  Teléfono

  +34 934 308 899