TRASTORNS DE PERSONALITAT


 • Amb la teràpia cognitiu-conductual començaràs a veure resultats en poques sessions.
 • Millora la teva autoestima, inseguretat, impulsivitat, agresivitat.
 • Més de 30 anys tractant problemes de personalitat.
 • La hipnoterapia pot facilitar la teva recuperació.
 • Aprèn a gestionar les teves emocions i la conducta.
 • Trobaràs les 5 característiques que ha de tenir una teràpia psicològica d’èxit:
 • Professionalitat
 • Rigor
 • Experiència
 • Calidesa
 • Eficàcia
Un trastorn de personalitat és un patró perdurable en el comportament i en la forma de percebre el món i els altres que es desvia notablement de les expectatives de la cultura de la persona. Aquest patró es manifesta a varis àmbits:

1. Cognició: la manera de percebre’s i interpretar-se a un mateix, a altres persones i els esdeveniments.
2. Afectivitat: l’amplitud, intensitat, labilitat i idoneïtat de la resposta emocional.
3. Funcionament en les relacions interpersonals.
4. Control dels impulsos.
Es tracta de patrons perdurables, inflexibles i dominants que es produeixen en una gran varietat de situacions personals i socials. D’altra banda, provoca malestar significatiu en la persona o deteriorament en l’àmbit social, laboral o altres àrees importants de la vida. És un patró estable, de llarga durada i amb un inici que es remonta al menys a l’adolescència o a les primeres etapes de l’edat adulta. Hi ha descrits a l’actualitat 10 tipus de trastorns de la personalitat que relacionanem a continuació així com la característica principal de cadascun d’ells:
- Trastorn de la personalitat paranoide: Desconfiança i suspicàcia intensa davant dels altres, de tal manera que els seus motius s’interpreten com malèvols.

- Trastorn de la personalitat esquizoide: Desafecció en les relacions socials i poca varietat d’expressió de les emocions en contextos interpersonals.

- Trastorn de la personalitat esquizotípica: Deficiències socials i interpersonals que es manifiesten per un malestar agut i poca capacitat per a les relacions estretes així com per distorsions en la seva forma de pensar o percebre les coses i un comportament excèntric.

- Trastorn de la personalitat antisocial: Inatenció i vulneració dels drets dels altres.

- Trastorn de la personalitat límit: Inestabilitat de les relacions interpersonals, de l’autoimatge i dels afectes i impulsivitat intensa.

- Trastorn de la personalitat histriònica: Emotivitat excessiva i cerca d’atenció.

- Trastorn de la personalitat narcissista: Grandesa (en la fantasia o en el comportament), necessitat d’admiració i manca d’empatia.

- Trastorn de la personalitat evassiva: Inhibició social, sentiments d’incompetencia i hipersensibilitat a l’avaluació negativa dels altres.

- Trastorn de la personalitat dependent: Necessitat dominant i excessiva de que la cuidin, el què comporta una conducta submisa i d’afecció exagerada i por a la separació.

- Trastorn de la personalitat obsessivo-compulsiva: Preocupació per l’ordre, el perfeccionisme i el control mental i interpersonal, a expenses de la flexibilitat, la franquesa i l’eficiència.
ENVIAR UN MISSATGE

  Centro Médico Teknon
  Consultorios Vilana

  C/ Vilana, 12
  Consultorio 154 08022 Barcelona

  Telèfon

  +34 933 933 154

  Isep Cínic

  C/ Berlín 9
  08014 Barcelona

  Telèfon

  +34 934 308 899