La solitud i l’aïllament social poden conduir a una mort prematura.