L’abús psicològic a la infancia pot ser tan perjudicial com l’abús sexual o físic.