La teràpia cognitiva-conductual, tractament eficaç per a l’ansiedad social